MutuaTerrassa Uen Assistencial Assistencial Organitzacio Responsabilitat Social

Inici > Organització > Responsabilitat social

(Medi ambient)   |   Solidaritat   |   Educació Sanitària
Avui dia és un fet que les organitzacions inclouen en la seva activitat diària aquells aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient. Algunes ho fan en compliment de la normativa i d'altres, a més, per a implantar uns sistemes de gestió ambientals que convidin a respectar el nostre entorn.
En aquest moments, i tenint en compte que l'entorn té un paper cada cop més important en la societat, la nostra Entitat ha decidit dissenyar una política mediambiental encaminada a promoure una sensibilització més gran de tothom cap al medi ambient.

L'Hospital Universitari i els centres d'Atenció Primària de Mútua Terrassa fan palès el seu compromís amb la societat i es compromet a incloure, facilitar i fomentar que tots els treballadors realitzin la seva feina conciliant les exigències pròpies de la seva activitat amb el màxim respecte envers el medi ambient, mitjançant la millora contínua en el compliment de les seves responsabilitats i funcions.

Principis
  • Excedir el marc legal vigent en matèria de prevenció mediambiental.
  • Integrar la política mediambiental en l'estratègia de gestió de l'Hospital.
  • Preservar el compromís ètic i social.

Els eixos sobre els quals l'Entitat ha definit les seves actuacions mediambientals són:
  • Implicació
  • Informació
  • Col·laboració 

Darrera actualització: 02/05/2016   
® MútuaTerrassa | Contacte