MutuaTerrassa Pla Estratègic

Presentació

Aquest pla estratègic és la concreció del que volem que sigui la nostra unitat assistencial en els propers anys. Aquest voler ésser té els seus fonaments en el que ja som, fruit a la vegada d’una llarga trajectòria de treball ben fet i de compromís molt especialmente envers a aquells a qui dirigeix la nostra tasca.


La revisió de l’anterior pla i dels seus resultats, analitzat amb ulls actuals, la gravetat de l’impacta econòmic, les expectatives de professionals i de la ciutadania o l’entorn en el que ens movem en aquesta primera part de la dècada, han estat elements claus a l’hora d’elaborar aquest nou pla estratègic.

No es un instrument purament teòric. Ben al contrari.


Cada línea estratègica marcada, s’acompanya de les accions necessàries per a dur-les a terme així com d’aquells indicadors per a mesurar-ne el seu compliment.


Només em resta agraïr la participació i implicació de totes les persones que l’han fet possible i desitjar que assolim tots els reptes que ens hem marcat.

 

  

Darrera actualització: 27/10/2016