MutuaTerrassa MútuaTerrassa Centres Atencio A Persones Amb Dependencia Triginta

Triginta

 

Residència d’integració psicosocial

 

Posada en funcionament el desembre del 2002.

Capacitat per a 30 residents


La plantilla estructural la componen 12persones. El perfil dels residents és de persones menors de 65 anys, autònoms per les activitats de la vida diària, sense recursos econòmics suficients i amb disminució per malaltia mental (persones amb problemàtica social derivada de la seva malaltia mental). La funció de la residència és la d’assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques dels residents i afavorir la seva autonomia personal i social, mantenint-los a la comunitat en les millors condicions possibles, afavorint la seva integració progressiva. L’estada a la residència compta amb l’ajut econòmic de l’ICASS de la Generalitat de Catalunya, en règim de centre col·laborador

   • Triginta
  • Adreça: Carrer Sant Antoni, 30
  • 08221 Terrassa
  • Telèfon: 93 736 50 99
  • Fax: 93 736 50 98
  • Web:
  • Plànol de situacióTriginta

Triginta

Darrera actualització: 17/03/2016   
® MútuaTerrassa | Contacte