MutuaTerrassa MútuaTerrassa Centres Centres Datencio Primaria Cap Per Demanar Visita

Per demanar visita

Els Camps marcats amb (*) són obligatoris.
Aquest procediment no pot garantir una resposta abans de 24 h. (48 h. si és cap de setmana o festiu). Si necessiteu visitar-vos abans, truqueu al vostre Centre d'Atenció Primària.
(*)  Núm. Targeta Sanitària del Pacient
(*)  Telèfon de Contacte
(*)  Adreça Correu Electrònic
(*)  Centre
Motiu de Demanda

Citació
  Malaltia Aguda  
  Malaltia Crònica  
  Revisió Nen Sa  
  Cura / Injectable / Vacuna  
  Temes Socials  
  Resultats Proves  
  Altres  

Receptes
  Agudes  
  Cròniques  

Tràmits
  Informes de Salut  
  Ambulàncies  
  Baixes Laborals  
  Altes Laborals  
  Altres  

(*)  Especifiqui el motiu de la demanda
Marqui varies disponibilitats horaries que tingui
Matí
    Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres  
Tarda
    Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres  
 
    Qualsevol  


(*)  Escriu els sis caràcters que veus en el requadre

CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Tractament de dades de caràcter personal:


L’enviament de dades personals, mitjançant el present formulari per part dels usuaris, suposa el seu consentiment exprés per a que les seves dades siguin tractades de forma automatitzada i incorporades a un fitxer titularitat de MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la prestació sanitària als usuaris dels centres de l’entitat. MÚTUA DE TERRASSA, MPS utilitzarà les dades facilitades a partir d’aquest formulari a l’efecte de programar la vista sol·licitada i poder contactar amb vostè. La informació facilitada és confidencial i no serà facilitada a terceres persones.
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades.

 

MÚTUA DE TERRASSA, MPS com a responsable del fitxer, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en concret la LO 15/1999 i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 1720/2007.

 

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al servei d’atenció a l’usuari de MÚTUA DE TERRASSA, MPS.

Darrera actualització: 12/12/2017   
® MútuaTerrassa | Contacte