MutuaTerrassa MútuaTerrassa Mutuaterrassa Organs De Govern

Inici > MÚTUATERRASSA > Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

(Òrgans de Govern)

La Junta Directiva exerceix la representació, el govern, la direcció i la gestió de la Mutualitat, sense cap altra limitació que les facultats expressament reservades a l'Assemblea general, per la Llei i els presents Estatuts.

 

La Junta directiva es composa de dotze membres que ostenten els càrrecs de President, Vicepresident primer, Vicepresident segon, Vicepresident tercer, Secretari, Vicesecretari i 6 Vocals.

 

Els components de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea general ordinària en votació secreta, per un període de quatre anys, i es renoven anualment tres membres. Les persones elegides no podran ser membres de la Junta Directiva per un període superior a setze anys consecutius o alterns.

Darrera actualització: 22/06/2009   
® MútuaTerrassa | Contacte