MutuaTerrassa MútuaTerrassa Serveis Gent Gran I Persones Amb Dependencia

Inici > SERVEIS > Gent gran i persones amb dependència

Gent gran i persones amb dependència

Treballar amb les persones i per a les persones, aquesta és la veritable base de la nostra feina. Aquest és el nostre repte diari, aquest és el nostre objectiu i el nostre compromís.

 

I per assolir aquest objectiu, l'activitat Sociosanitària de MútuaTerrassa es regeix per tres eixos fonamentals:

 

  • Un d'ells és la creació, dotació, administració i gestió de centres d'atenció sociosanitaria, tant privats com públics, propis o aliens, amb atenció especial a les persones amb disminució psíquica, a la vellesa i a les persones afectades de malalties cròniques, degenerescents o que pateixen disminució física.

 

  • La Fundacions Vallparadís  promou i elabora estudis tècnics i investigacions de caire científic i tècnic relacionats amb les funcions esmentades, així com activitats de docència i formació de persones en els mateixos temes.

 

  • També s'estableixen concerts o convenis de col.laboració amb altres entitats amb finalitats semblants i compatibles.

 

 

La UEN Sociosanitària està formada per la Fundació Vallparadís que pertany a MútuaTerrasa. La fundació rep de MútuaTerrassa, suport i experiència en la dedicació a tenir cura de les persones i atendre les seves necessitats i aporten l'experiència en la gestió de Centres Geriàtrics, Centres Sociosanitaris, Centres per a Discapacitats Intel·lectuals, Centres per a Malalts Mentals, així com experiència en Atenció Domiciliària i de Centres de Dia, tant pròpia com gestionats per la Generalitat.

 

A més MútuaTerrassa disposa d'una àmplia xarxa de centres d'Atenció Primària i d'un Hospital d'alta tecnologia dotat de totes les especialitats i de tots els mitjans per al diagnòstic, amb un servei permanent d'urgències i unes consultes externes completes. Tots aquests serveis es troben a l'abast de tots els usuaris del centres que gestiona la Fundació Vallparadís i constitueix, per sí mateixa, la millor garantia de seguretat per a ells, sigui quin sigui el problema de salut que es presenti, i el seu grau de complexitat i urgència.

 

 

 

Amb la col·laboració de:

 

 

Més informació sobre programa +59

 

 

 

 
Darrera actualització: 05/06/2009   
® MútuaTerrassa | Contacte