MutuaTerrassa

AVÍS LEGAL

 

Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris/àries d'aquest portal. L'usuari/ària ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

 

TITULARITAT

 

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la pàgina web http://www.mutuaterrassa.cat/, pertany a MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

 

 

MODIFICACIONS I RESPONSABILITATS 

 

MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

 

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA ofereix en aquest lloc Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.

MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions motivades per causes alienes a l'entitat. Tampoc respondrà pels danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes de tercers.

 

 

ENLLAÇOS EXTERNS

El web pot facilitar l'accés a altres llocs web que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet titularitat de tercers, amb la finalitat de facilitar recursos o informacions d'interès. No obstant, MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA no es fa responsable del contingut dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l'accés o ús del mateix, en no ser-ne el titular.

 

Tanmateix, en el supòsit que un usuari  detecti qualsevol tipus d'irregularitat en relació als llocs enllaçats, es pot comunicar a MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA a l'efecte d'adoptar les mesures oportunes, sense que en cap cas la comunicació comporti cal assumpció de responsabilitat ni obligació per part del titular de la web http://www.mutuaterrassa.cat/.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

Les "cookies" són petits arxius de text que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari quan visita llocs web. La seva utilització té per finalitat que aquests llocs funcionin d'una manera més eficient.

 

La política de MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, se subjecta a la normativa en vigor, relativa a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d'aquesta, MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, l'informa de les cookies que fa servir:

 

 

 

En cap cas les cookies serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

 

Pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar informació sobre el funcionament i el control de les cookies. Sempre es pot rebutjar l'ús mitjançant la selecció de la  configuració apropiada per al seu navegador.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura, bases de dades i els diferents elements que conté i tots els seus continguts són propietat de MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA o d'alguna entitat vinculada a la mateixa o de terceres persones que n'hagin autoritzat l'ús dels continguts, sense que es pugui entendre cedits ni reconeguts als usuaris cap dret sobre els mateixos.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el cas que es facilitin dades personals a través dels formularis de què disposa la web, MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, l'informa que el seu tractament es sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 1720/2007. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents als formularis, en els quals se li informarà també de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com les comunicacions a tercers si escau.

 

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Aquestes condicions queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés a la pàgina web i del seu ús, seran competents els Jutjats i Tribunals del Titular de la pàgina web, sens perjudici de que legalment s'estableixi un altre fur.

® MútuaTerrassa | Contacte