MutuaTerrassa


MútuaTerrassa acull la reunió del Consell  Executiu Universitari de Terrassa 
 

El passat dimecres 26 d'abril va tenir lloc, a l'edifici docent de MútuaTerrassa,  la Reunió ordinària del Consell Executiu Universitari de Terrassa, del que en forma part el Campus Universitari de MútuaTerrassa, representat per la Sra. M. Emília Gil, Adjunta a la Direcció General i Directora Corporativa de Docència, Recerca i Innovació de MútuaTerrassa.

 

El consell executiu de Terrassa està format per un grup de representats de l'EET (Escola d'Enginyeria de Terrassa), l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), l'EUNCET Bussines School, el CUIMT, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), l'Escola Universitària d'Infermeria Creu Roja-UAB, l'Escola Superior de Comerç i Distribució  (ESCODI), l'Institut del Teatre, la Universitat Nacional d'Estudis a Distància (UNED), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Campus Universitari de MútuaTerrassa.

 

El Consell Universitari de Terrassa, liderat pel Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament, constituït el 30 de gener de 2009, treballa per una Terrassa amb educació integral i de qualitat per a tothom, universitària i que aposta per la recerca i l'aplicació del coneixement. Pretén, tanmateix, aprofundir en la promoció universitària de la ciutat, potenciant un campus integrat, que hi aporti dinamisme cultural, tecnològic, d'investigació, de progrés i, en definitiva, més recursos per a les potencialitats de la pròpia ciutat. 

   

Membres del Consell Excutiu Universitari de Terrassa 

® MútuaTerrassa | Contacte