MutuaTerrassa


MútuaTerrassa amplia els seus equipaments radiològics fruit del conveni entre la Generalitat i la Fundació Amancio Ortega 

  

L'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i el CAP Rambla comptaran properament amb dos nous mamògrafs digitals, els quals contribuiran a ampliar i millorar els equipaments radiològics dels que disposa l'entitat mitjançant tecnologia d'última generació per al cribratge i el diagnòstic del càncer de mama.

 

En aquest sentit, el mamògraf destinat al CAP Rambla permetrà substituir l'aparell analògic actual i en el cas de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa el nou mamògraf servirà per complementar l'aparell digital amb el que ja compta el centre, possibilitant així doblar la capacitat de les proves de cribratge i diagnòstic. El passat 2016, el mamògraf del CAP Rambla va realitzar 4.310 mamografies i el de l'HUMT en va efectuar 5.209. En total, ambdós aparells van dur a terme un total de 9.519 proves.

 

Al tractar-se d'un hospital de referència, el mamògraf que rebrà l'HUMT incorporarà tomosíntesis. Es tracta d'una tecnologia que fusiona la metodologia de la mamografia digital en dues dimensions (2D) amb la tomografia i en conseqüència permet realitzar mamografies en 3 dimensions (3D). L'objectiu d'aquesta tècnica és detectar les possibles lesions de la mama de manera molt més precisa que en la mamografia 2D i sobretot evitar les falses imatges degudes a la superposició d'estructures.

 

Així doncs, en primer lloc el que s'aconsegueix és disminuir molt el nombre de pacients que s'han de cridar de nou després d'una mamografia per tal de valorar si les imatges dubtoses detectades corresponen a lesions reals o bé (la majoria de vegades) són degudes a superposició de teixit normal. En segon lloc s'aconsegueix detectar lesions molt petites que poden passar desapercebudes en la mamografia 2D i que acaben sent lesions malignes.

 

A banda de l'HUMT i el CAP Rambla, MútuaTerrassa també compta amb mamògrafs al CAP Sant Cugat i al CAP Rubí. Sens dubte, la incorporació d'aquests dos nous aparells contribuiran a millorar i complementar els existents mitjançant tecnologia d'última generació, fet que repercutirà directament en el cribratge i el diagnòstic de les pacients.

   

® MútuaTerrassa | Contacte