MutuaTerrassa


  La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa convoca la II edició de la Beca de Recerca Post-MIR 

 

Amb la voluntat de promoure la recerca de qualitat i facilitar als investigadors de l'entitat possibles vies de finançament per a la consecució de projectes d'investigació, la Fundació Docència i Recerca ha convocat recentment la segona edició de la Beca de Recerca per a metges residents que han finalitzat enguany la seva formació especialitzada(MIR).

 

Igual que en la primera edició, l'objectiu d'aquesta convocatòria és la contractació durant un any d'un metge que hagi superat la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) durant l'any 2017 a MútuaTerrassa, desenvolupar-hi -en el sí d'un grup de recerca adscrit a l'entitat- un projecte que li permeti realitzar la seva tesi doctoral, que haurà d'estar dirigida per investigadors de MútuaTerrassa. Pel que fa a les característiques del projecte, cal que aquest estigui dirigit per un investigador vinculat estatutàriament o laboralment a Mútua Terrassa i ha d'estar desenvolupat majoritàriament a l'entitat.

 

Tal i com s'estableix a les bases, la finalitat de l'esmentada beca és promoure la capacitació en investigació dels professionals sanitaris que hagin finalitzat el període de FSE regulat per a metges, per tal d'incrementar la massa crítica de facultatius especialistes-investigadors, considerats elements claus en la investigació transnacional, contribuint així a l'apropament entre la investigació biomèdica i la pràctica assistencial. La beca també pretén afavorir la investigació orientada al pacient i a la població mitjançant activitats de transferència.

 

 

Per a més informació: bases per accedir a la Beca Post MIR, Model sol·licitud i Currículum Vitae

   

     

® MútuaTerrassa | Contacte