MutuaTerrassa


L'Eduard Pedemonte, exresident del Servei d'Oftalmologia, presenta un estudi sobre la  tècnica de Muraine per a  DMEK 

 

El proper dia 7 d'abril, a les 8.15h, a la sala MútuaTerrassa,  l'Eduard Pedemonte, metge adjunt d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i antic resident de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa farà una exposició prèvia a la defensa de la seva tesi doctoral sota el títol: "Tècnica de Muraine per a DMEK: Anàlisi comparativa amb la técnica estàndard" que tindrà lloc a la Facultat de Medicina de la Unitat Docent Vall d'Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona) el dia 12 de maig a les 13h. Aquesta tesi ha estat dirigida pel Dr. Óscar Gris, professor del Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Dr. José Garcia-Arumí, catedràtic d'Oftalmologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de la Societat Catalana d'Oftalmologia.

 

 

El tribunal estarà format pel president, Dr Manuel Armengol, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, el secretari, Dr Ricardo Casaroli, professor titular de la Universitat de Bacelona i el vocal, Dr. Ramon Quintana, professor associat de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

Síntesi de la tesi doctoral

 

 

El setembre de 2014 es va començar a practicar la queratoplàstia endotelial de la membrana de Descemet (DMEK) amb la tècnica de Muraine a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. D'ençà que Melles la desenvolupà el 2006, la DMEK s'ha convertit en la tècnica d'elecció actual per al tractament de l'edema corneal irreversible. Muraine en va proposar el 2013 una alternativa que aportava dues novetats: la hidrodissecció amb trepanació parcial i curvatura corneal invertida del teixit donant i el plegament de l'empelt amb l'endoteli a la seva cara interna, que afavoria la protecció de l'endoteli i la tendència natural de l'empelt a desplegar-se a la cambra anterior del receptor.

 

L'objectiu de la tesi doctoral és comparar la tècnica de Muraine amb la tècnica estàndard analitzant-ne la densitat de cèl•lules endotelials (DCE) i agudesa visual (AV) postoperatòries, els temps quirúrgics i les complicacions intraoperatòries i postoperatòries. Es va dur a terme un estudi de cohorts prospectiu observacional multicèntric en la pràctica clínica habitual a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i l'Institut de Microcirurgia Ocular. Es van incloure 27 ulls de 20 pacients al grup de la tècnica Estàndard i 42 ulls de 40 pacients al grup intervingut amb la tècnica Muraine. El seguiment postoperatori va ser de sis mesos, amb controls com a mínim l'endemà, al cap d'una setmana i al cap d'un, tres i sis mesos de la cirurgia. En aquest sentit, l'estudi va incloure un total de 207 pacients i, en referència als resultats, no es van detectar diferències significatives entre ambdós grups -els que van ser tractats amb Diazepam i els que ho van ser amb teràpia musical- pel que fa a les variables estudiades: ansietat, cortisol, freqüència cardíaca i pressió sanguínia.

 

Us adjuntem el programa

      

® MútuaTerrassa | Contacte