MutuaTerrassa


El Dr. Fernández Bañares coordina un estudi multicèntric sobre el tractament amb budesonida a la colitis col·làgena 

El Dr. Fernando Fernández-Bañares, metge adjunt del servei de Digestologia de l'HUMT i del grup de recerca del servei que pertany al ‘Centro de Investigaciones Médicas en Red de enfermedades hepáticas y digestives (CIBERehd)', ha dirigit recentment un estudi que ha permès avançar en el coneixement del tractament de la colitis col·làgena, un tipus de colitis microscòpica que es caracteritza per produir una diarrea crònica aquosa -principalment a les dones grans- amb una alteració significativa de la seva qualitat de vida. El treball ha estat publicat recentment a la prestigiosa revista europea Digestive Liver Diseases.

 

L'estudi suggereix que la budesonida en dosis baixes és eficaç a l'hora de mantenir la remissió clínica a llarg termini en una majoria de pacients amb colitis col·làgena. En aquest sentit, mostra que dosis baixes de budesonida són eficaces per mantenir la remissió clínica a llarg termini en el 80% dels pacients.

 

Es destaca que el 20% dels pacients requerissin dosis altes de budesonida (6 mg/d o més) pel manteniment de la remissió. El treball evidencia que aquesta dosi ha de ser considerada com massa elevada per a un tractament a llarg termini, tenint en compte el risc d'efectes secundaris associats amb el seu ús (principalment osteoporosi i fractura). L'estudi posa de manifest que és necessari avaluar tractaments alternatius en aquests pacients amb dependència a la budesonida.

 

Cal tenir en compte que la colitis col·làgena no és una malaltia massa comuna al nostre medi, i que seran necessaris estudis multicèntrics europeus a gran escala per validar definitivament aquests resultats.

 

El ‘Grupo Español de Colitis Microscópica' coordinat pel Dr. Fernández-Bañares va iniciar la seva activitat el març de 2014, després de la realització d'un estudi multicèntric sobre factors de risc de colitis microscòpica (estudi RECOMINA). Aquesta és la quarta publicació del grup en revistes internacionals amb factor d'impacte.

 

Llegir l'article Collagenous colitis: Requirement for high-dose budesonide as maintenance treatment.

 

 

 

® MútuaTerrassa | Contacte