MutuaTerrassa


El Dr. Salvador participa en un curs sobre tècniques de queratoplàstia en el marc del programa OftaltechBrain Trust 
 

El passat divendres, 29 de juny, el Dr. Antoni Salvador va participar com a ponent en un curs sobre tècniques de queratoplàstia celebrat a Madrid i promogut per OftaltechBrain Trust. Va presentar la tècnica que s'empra a l'HUMT pels tractaments de les afectacions de la part interna de la còrnia -l'endoteli corneal- amb el procediment anomenat DMEK (variant Muraine) i va referir-se a les seves particularitats i dificultats.Mitjançant un format audiovisual, també va oferir als assistents un "wetlab" amb ulls de cadàver que no eren aptes pel transplantament.

 

Sota la direcció del Dr. Emeterio Orduña, cap del servei d'Oftalmologia de l'Hospital Son Llàtzer, el curs va comptar amb 4 ponents més, procedents de diversos centres de l'estat i van abordar els següents continguts: la instrumentació a la queratoplàstia, el DALK, la queratoplàstia lamel·lar posterior, el DSAEK, el FACO així com el maneig del rebuig corneal. Tanmateix també va comptar amb un debat obert en forma de taller pràctic.

 

 

Dr. Antoni Salvador 

® MútuaTerrassa | Contacte