MutuaTerrassa


L'equip de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'entitat comparteix la seva experiència del projecte VDI         

El passat dijous, 21 de Març, una representació d'Egarmatic va participar en un acte centrat en les tecnologies de virtualització d'escriptori de treball promogut per l'Associació Catalana de Professionals d'Informàtica de la Salut (l'entitat UNitSS). En la trobada -celebrada a l'Institut Català d'Oncologia- hi van prendre part els equips de Tecnologies de la Informació de bona part de les entitats hospitalàries de Catalunya, les quals formen part de l'organització convocant.

 

L'ordre del dia contemplava dos apartats ben diferenciats: l'exposició de les solucions existents per part de diferents fabricants i l'explicació d'experiències en implantació de solucions d'escriptori virtual. En aquest apartat, Egarmatic va explicar la seva experiència a MutuaTerrassa amb el desplegament de l'escriptori virtual (Flexxible VDI). En aquest sentit hi va intervenir el Sr. Manel Martínez, director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el Sr. Joan Turró, tècnic de referència en Tecnologies de Virtualització de l'Escriptori i el Sr. Xavier Molina, cap de Sistemes. El Consorci Sanitari Integral i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu també van aportar el seu testimoni.

 

 

Després de les exposicions, es va dur a terme l'habitual torn de preguntes, en el marc del qual tots els assistents va tenir la possibilitat d'expressar els seus dubtes i sol·licitar més detalls respecte a les exposicions. En aquest sentit, convé remarcar l'interès que va despertar l'exposició realitzada per part d'Egarmatic, fet que va quedar palès per la gran participació durant l'esmentat el torn de preguntes.

 

 


La majoria de les entitats assistents estan immerses en processos relacionats amb escriptori virtual i en conseqüència es va propiciar aquest interès donada la positiva experiència de MutuaTerrassa i la qualitat del coneixement vinculat a factor d'èxit que es va voler compartir amb els assistents.

 

    

Xavier Molina 

® MútuaTerrassa | Contacte