MutuaTerrassa

Notícies


Investigadors  de la Fundació MútuaTerrassa participen en un estudi sobre els efectes de la SIDA en Àfrica 

El porcentatge de fracàs del tractament antiretroviral de les persones infectades pel virus VIH/SIDA és similar en els països industrialitzats i els països en vies de desenvolupament.

Desigualtat existent entre els països industrialitzats i els països en vies de desenvolupament en el maneig i  control del tractament antiretroviral de les persones infectades pel virus del VIH/SIDA. 

 

Investigadors de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa presenten un estudi sobre la desigualtat existent entre els països industrialitzats i els països en vies de desenvolupament en el maneig i control del tractament antiretroviral de les persones infectades pel virus del VIH/SIDA. La investigació, realitzada amb la col·laboració de l'Hospital Clínic de Barcelona i Metges sense Fronteres Espanya, s'ha donat a conèixer aquesta tarda a l'Edifici Docent de MútuaTerrassa. 

Origen de la investigació

Aquest estudi s'emmarca dins del projecte que Metges sense Fronteres (MSF) te a Kenya des de juliol del 2003 (a la província occidental), concretament a l'hospital del districte de Busia -molt a prop de la frontera amb Uganda-, amb una àrea de referència de 430.000 habitants i amb una prevalença de la infecció pel VIH del 6%. MSF identificava a la població infectada pel VIH, feia el seguiment de la mateixa i subministrava el tractament antiretroviral a aquelles persones que complien criteris d'acord amb les directrius de l'OMS per als països de l'Àfrica subsahariana. Fins al desembre del 2008 (data d'inici de l'estudi) s'havia començat el tractament antiretroviral (TARGA) a 3.500 persones infectades pel VIH. 

Objectiu de l'estudi

L'estudi tenia com a objectiu identificar el percentatge de persones sota tractament antiretroviral que presentaven fracàs terapèutic (ineficàcia de la medicació administrada) i confirmar -mitjançant estudis de biologia molecular- quina mutacions de resistència es produïen i a quina tipologia de fàrmacs presentaven resistència aquestes persones. L'estudi va ser dirigit pel grup d'investigació en VIH/Sida de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa (Drs. Dalmau, Ibañez i Jaén), en col·laboració amb investigadors de la Unitat de la Sida de l'IDIBAPS (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) - Hospital Clínic de Barcelona (Dra. Arnedo i Dr. Gatell) i dut a terme amb metges, infermers/es i logistes de Metges sense Fronteres d'Espanya i Kenya (Dra. Alonso, Eisenberg, Ferreyra, Flevaud, Khamadi, Roddy i Palma), comptant també amb la infraestructura i suport tècnic d'aquesta organització.Dades rellevants de la investigació

L'estudi va més enllà de la identificació d'unes meres mutacions de resistència als fàrmacs administrats i demostra diversos aspectes fonamentals sobre els quals convé reflexionar de cara a un millor control i seguiment mèdic de les persones infectades pel VIH en països pobres en recursos:

  • L'eficàcia dels programes de tractament antiretroviral implementats als països pobres en recursos és similar al dels països industrialitzats.
  • El percentatge de persones que fracassen al tractament antiretroviral a Europa o Amèrica (15-25%) és similar al que succeeix en països de l'Àfrica subsahariana.
  • Les mutacions de resistència identificades en l'estudi certifiquen la ineficàcia de la medicació antiretroviral que estaven rebent les persones amb fracàs terapèutic.
  • La no disponibilitat d'eines útils que identifiquen de forma precoç el fracàs a aquests tractaments als països pobres en recursos i que sí són regularment utilitzades als països industrialitzats (determinació de la càrrega viral -quantitat de virus en sang-) facilita el cúmul de resistències a la medicació i complica enormement futures opcions de tractament.

 

Conclusions de l'estudi

Com a conclusió podríem dir que són infundats els temors sobre que el tractament generalitzat del TARGA a persones infectades pel VIH de països pobres comportaria una massiva aparició de mutacions de resistència als fàrmacs antiretrovirales.A més, i malgrat els esforços implementats per part dels organismes Internacionals (OMS, ONUSIDA, CDC, UNICEF,...) per aconseguir un increment progressiu de tractaments antiretrovirals entre les persones infectades pel VIH en l'Áfricasubsahariana (actualment són ja més de 6 milions de persones), el monitoratge i control del TARGA en aquests països segueix sent molt precari. En conseqüència facilita l'aparició de resistències i la ineficàcia del tractament antiretroviral. Això dificulta de forma indefectible les, ja de per si, poques alternatives terapèutiques que es disposen en aquests països i amb un cost sanitari i de salut pública molt elevat.

 

 

   

Dra. Arnedo i Dr. Dalmau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® MútuaTerrassa | Contacte