MutuaTerrassa


 “La espasticidad y tú”iniciativa innovadora en l’assessorament del pacient espàstic

 

   

El portal web "La espasticidad y tú", promogut per professionals del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa,  es va presentar com a iniciativa innovadora a la V Jornada del Pla de salut de Catalunya que va tenir lloc el passat 27 de novembre a Sitges.  

 

El projecte, que compta amb la col·laboració d'IPSEN Pharma SA i Wunderman SL, té com a objectiu facilitar l'accés a la informació i formació a pacients, familiars i cuidadors per tal de millorar la seva qualitat de vida. En aquest sentit, el portal web neix com a resposta a l'estudi que el Servei de Rehabilitació de l'HUMT va realitzar el 2014 sobre un petit grup de pacients amb espasticitat secundària a ictus.

 

"La espasticidad y tú" aborda aspectes que es van detectar com a millorables entre els que destaquen la informació sobre la malaltia (la incertesa sobre la seva evolució, possibles tractaments) o el coneixement sobre recursos comunitaris i ajudes tècniques per facilitar el maneig de certes situacions.

 

Els organitzadors han destacat que és un projecte molt gratificant ja que s'ha treballat de forma transversal i integradora amb professionals de diferents especialitats mèdiques i de la salut, tant en l'àmbit hospitalari com en l'assistència primària.

 

Més informació: http://www.laespasticidadytu.es/

 

 

   

® MútuaTerrassa | Contacte